Open web header back.png
INFO SWE header.png
BMW.png

Information & regler

På den här sidan hittar du mer information om Golf GameBook Open och de officiella reglerna för tävlingarna. Golf GameBook förbehåller sig rätten att ändra reglerna och schemat för Golf GameBook Open när som helst under turnén.

Spelschema för Golf GameBook Open

 • Kvalificeringsomgång 1: 2 juni - 26 juni 2022 

 • Kvalificeringsomgång 2: 4 juli - 31 juli 2022

 • Kvalificeringsomgång 3: 1 augusti - 28 augusti 2022

 • Finalen genomförs den 16 september 2022

 

Kvalificeringsregler​

 • Spelformat i alla kvalificeringsomgångar är poängbogey med handicap - Kom ihåg att klicka i handicaprond innan du startar spelet

 • Totalt genomförs tre (3) kvalificeringsomgångar

 • Alla ronder måste vara officiella handicapronder med markör och scoring görs med Golf GameBook

 • Endast 18-hålsronder är accepterade i kvalificeringsomgångarna

 • Kvalificeringsronderna kan spelas på en giltig banvärderad golfbana och kan spelas från valfri av banans tillgängliga teeboxar (med godkänd aktuell slopetabell och minimum par 68)

 • Deltagaren måste vara 18 år eller äldre.

 • Kvalificeringsongångarna består av två olika klasser:

  • Players: HCP lägre än 18.4

  • Rookies: HCP 18.4 eller högre

 • Från varje kvalificeringsomgång går de fem (5) bästa spelarna från varje klass vidare till den nationella finalen. Totalt går 10 spelare vidare till den nationella finalen från varje kvalificeringsomgång. Finalen kommer spelas i september

 • Vid samma resultat räknas lägst handicap 

 • Finalplatsen kan inte överlåtas till annan spelare. Bara kvalificerade spelare kan deltaga i finalen. Om kvalificerade spelare inte accepterar finalplatsen kommer platsen ges till nästkommande spelare i resultatlistan

 • En spelare kan bara vinna en plats till finalen. För det fall en spelare slutar topp-5 i sin klass i ytterligare en kvalificeringsomgång går finalplatsen till nästföljande spelare i samma klass.

 • Deltagande spelare ger Golf GameBook tillåtelse att kontrollera giltighet av rond med hemmaklubb och markör

 • Priser från kvalificeringsomgångarnas sponsorer kommer att delas ut genom lottning. Alla spelare som slutfört en rond i kvalificeringsomgången är kvalificerade att delta i lottningen

 • Golf GameBook kommer att kontrollera toppresultaten och vid eventuella misstänksamheter om resultatens korrekthet, kommer spelaren kontaktas eller vid uppenbara fall kommer resultatet att helt strykas från resultatlistan. Detta innebär att vinnarna kommer att presenteras först efter att kontroll har gjorts. Nedan följer några av anledningar till att ett resultat kan uteslutas:

 1. Orealistiskt avstånd från aktuellt handicap och resultat

 2. Resultatet skiljer sig orealistiskt mycket från spelarens övriga ronder

 3. Spelformatet har uppenbarligen inte varit poängbogey

 4. Resultat innehåller orimligt många låga resultat på enskilda hål

 • Golf GameBook förbehåller sig rätten att ändra reglerna för kvalificeringsomgångarna när som helst under kalenderåret

 

Finalen

 • Finalen kommer att genomföras i höst på Bro Hof Slott Golf Club. 

 • Deltagarna är ansvariga för alla sina kostnader relaterade till att ta sig till Bro Hof Slott Golf Club och eventuell övernattning 

 • Golf GameBook står för deltagarnas greenfee, range och lunch under finalen

 • Alla priser och andra gåvor under eventet betalas av Golf GameBook och våra samarbetspartners
   

Golf GameBook förbehåller sig rätten att när som helst under tourens gång ändra regler och schema för Golf GameBook Open.